Polityka bezpieczeństwa i ochrony środowiska

Naszą misją jest dostarczanie na rynek usług dających naszym Klientom satysfakcję z ich wykorzystania, bezpiecznych i przyjaznych dla środowiska.

Polityka środowiskowa oraz bezpieczeństwa i higieny pracy:

Misję tę realizujemy respektując wymagania obowiązującego prawa, a także inne wymagania odnoszące się do naszej działalności. Zobowiązujemy się do:
– wspierania indywidualnego, wszechstronnego rozwoju pracowników, zaznajamianie ich ze wszystkimi aspektami ich pracy oraz znaczeniem bezpiecznego jej wykonywania,
– tworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy dla pracowników,
– zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, – poprawy stanu bezpieczeństwa pracy oraz doskonalenia działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
– podnoszenia kwalifikacji oraz uwzględniania roli pracowników i ich zaangażowania do działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy,
-stałego doskonalenia działań prowadzonych przez nas w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.
Zobowiązanie powyższe realizować będziemy przy aktywnym współudziale wszystkich pracowników, zapewniając niezbędne środki techniczne i finansowe oraz kompetentny personel.
Zarząd MK Scaffolding Sp. z o.o. deklaruje realizację misji firmy w poszanowaniu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dbałości o ochronę środowiska w obszarze działalności związanej z realizacją usług budowlanych.

Politykę w zakresie środowiska realizujemy poprzez:

– wykorzystanie nowoczesnych technologii ograniczających emisje zanieczyszczeń do środowiska naturalnego,
– działanie na rzecz zmniejszania uciążliwości dla środowiska, związanej z realizacją usług,
– podnoszenie świadomości pracowników z zakresu ochrony środowiska,
– nadzorowanie podwykonawców świadczących usługi dla MK Scaffolding Sp. z o. o. z zakresu ochrony środowiska.